Góra Krzyży, Szawle, Litwa (Kryžių kalnas)

Šiauliai  • 

Wzgórze niedaleko Szawli na Litwie. Od upadku powstania listopadowego przynoszone są tutaj krzyże.